Com d’ecològic és el teu cotxe elèctric?
11 min lectura15 de març de 2021

Com d’ecològic és el teu cotxe elèctric?

Electric vehicle | Sustainability

Sense dubte, el cotxe elèctric és zero emissions, més sostenible i ecològic i amb un menor impacte ambiental que un cotxe de combustió.

També disponible en: Català | English | Español

La realitat és que a dia d’avui el vehicle elèctric encara genera desconfiança, reticència i inclús controvèrsia per part de la societat i alguns usuaris.

Que si tenen poca autonomia, que si són massa cars, que si no hi ha suficients punts de recàrrega, que si no tenen tanta potència... moltes d’aquestes afirmacions són simples mites que estan molt lluny de ser certes.

Però és que, a més, hi ha qui afirma que el vehicle elèctric no és realment sostenible ni ecològic i inclús emet més emissions que els vehicles de combustió!

Sense dubte, són autèntiques falses afirmacions sense fonament que volem desmentir fil per randa.


Motius del creixement de demanda de vehicles elèctrics

Tesla, la marca nº1 en vendes de cotxes elèctrics a nivell europeu i mundial, té (bastant) més valor que els seus nou competidors següents.

Això es deu, en part, a la creixent demanda de vehicles elèctrics per part dels usuaris i a una sèrie de normatives governamentals destinades tant a eliminar els motors de combustió tradicionals durant la pròxima dècada com a descarbonitzar les economies dels països.

La raó de l’augment de la demanda és, per una part, econòmica. Tot i que els mercats elèctrics de tot el món varien, en general és més barat utilitzar un vehicle elèctric que qualsevol dièsel o gasolina, malgrat que la seva compra inicial sigui quelcom més elevada.

Però gran part de l’atractiu dels cotxes elèctrics és el seu percebut baix impacte al medi ambient. No obstant, hi ha un dubte que encara persisteix entre molts escèptics del cotxe elèctric: realment fins a quin punt és ecològic i sostenible?


El cotxe elèctric és excel·lent per a combatre la contaminació atmosfèrica

Tot i haver-hi diverses raons per les quals els usuaris comencen a preferir els vehicles elèctrics, les més discutides són les emissions de carboni i la contaminació atmosfèrica.

En quant a l’impacte climàtic, segons la Comissió Europea, els vehicles amb motor de combustió emeten, actualment, al voltant del 30% de les emissions de carboni de la Unió Europea (de les quals el 72% provenen del transport per carretera) i el 28% de les emissions dels Estats Units.

A més, ha sorgit una gran preocupació per la salut de les persones que viuen en ciutats amb alta contaminació per tràfic. De fet, es calcula que, aproximadament, 3,5 milions de morts prematures a l’any es deuen a la contaminació atmosfèrica.

Així doncs, en quant a la contaminació atmosfèrica local (com ara les partícules fines en suspensió o PM i l’òxid de nitrogen o NOx), els vehicles elèctrics són una victòria total, ja que són zero emissions.

Aquestes substàncies químiques són de curta duració a l’atmosfera. Per això, encara que una central elèctrica produís energia de fonts no renovables, la contaminació resultaria fora dels centres urbans i, per tant, causaria un dany molt més reduït.

La situació és més matisada quan es tracta de la contaminació per carboni. Com més neta sigui la central elèctrica, més net serà el vehicle elèctric. Però inclús en aquest cas, no podem comparar directament les emissions d’una central elèctrica amb les emissions directes d’un vehicle de combustió. Les emissions directes d’un vehicle elèctric són nul·les.

El que cal valorar són les emissions indirectes, que també existeixen en els cotxes de combustió (i en un percentatge molt major).

Les emissions d’un dipòsit de gasolina no es deuen únicament a la gasolina cremada, sinó també a les emissions necessàries per a l’extracció del petroli i les necessàries per a transportar-les fins al vehicle.

Un altre punt que cal tenir en compte és l’efecte secundari de la producció de gasolina i dièsel. Per alimentar els motors de combustió cal utilitzar petroli. I aquest procés té un impacte significatiu en el medi ambient ja de per sí.

Sabies que un cotxe mitjà amb motor de combustió crema al voltant de 17.000 litres de petroli al llarg de la seva vida útil?

Com d’ecològic és el teu cotxe elèctric depèn del lloc on visquis

Un dels principals arguments que s’esgrimeixen contra els vehicles elèctrics és que no redueixen les emissions, sinó que simplement les traslladen. Si bé hi ha quelcom de veritat en aquest argument, hem de tenir en compte que:

Tot i en el pitjor dels casos, el cotxe elèctric segueix sent més ecològic. Per a ser més exactes, segons l’estudi de Transport & Environment, un cotxe elèctric emet un 22% menys de CO2 que un dièsel i un 28% menys que un gasolina (tenint en compte l’electricitat que prové de la crema de combustibles fòssils, tant en la fabricació de la bateria com de l’energia utilitzada durant el seu ús). I, tot i així, estalviem tones de CO2!

Però és que en el millor dels casos estalviem un 80% de CO2! I això sense oblidar que un elèctric no genera ni partícules fines en suspensió ni diòxid de nitrogen (NO2) com les emeses pels dièsel, greument perjudicials per a la nostra salut.

Així doncs, si vius en una zona que encara depèn en gran mesura dels combustibles fòssils per a la generació d’energia (com podria ser un país com Polònia, que segueix generant el 78% de la seva energia a partir de fonts de carbó o lignit), el teu vehicle elèctric serà menys ecològic del que podria ser.

No obstant, en els països amb una font d’energia mixta o amb un alt percentatge d’energies renovables, els vehicles elèctrics tenen un fort impacte positiu. Per exemple, un cotxe elèctric a Noruega, país amic de les energies renovables, és lo més semblant a zero emissions.

D’altra banda, les emissions produïdes per la fabricació d’un cotxe elèctric a Xina, dominada pel carbó, són quasi el doble que les del Regne Unit, que té fonts d’electricitat més netes.

Avancem cap una energia més verda i sostenible arreu del món

El canvi global cap a les energies renovables farà que aquesta preocupació sigui irrellevant en un futur pròxim. Des de l’octubre del 2020 les energies renovables van passar a ser més barates que els combustibles fòssils, sense tenir en compte les subvencions.

Sense dubte, això donarà un gran impuls als països perquè reajustin les seves xarxes elèctriques i utilitzin més fonts d’energia renovables, cosa que ajudarà a mitigar les preocupacions al voltant de les emissions operatives dels cotxes elèctrics.

En qualsevol cas, un cotxe elèctric és, de mitja, un 39% més net que un motor de combustió.

A més, ciutats com Oslo han provat diverses formes de reduir el tràfic d’automòbils en els seus centres urbans. Com a resultat, els esforços han sigut somament eficaços i han reduït considerablement la contaminació ambiental.

El gran repte del cotxe elèctric: fabricar bateries de forma més sostenible

Inclús en les pitjors condicions, els cotxes elèctrics són més eficients i ecològics que els seus respectius de combustió. Però, en general, els cotxes elèctrics (per ara) són menys sostenibles de construir. No obstant, l’ús d’un vehicle elèctric durant un o dos anys és més que suficient per a compensar aquest dèficit.

I precisament el mètode d’anàlisis Well to Wheel (del pou de petroli a la roda) ho demostra, ja que si bé la fabricació d’un elèctric porta associada un 15% més d’emissions de CO2 que un de tèrmic (per la producció de la bateria), aquesta diferència queda compensada després de circular tan sols 20.000km.

Aquest mètode té en compte el CO2 emès tant per extreure, transportar i processar el cru necessari per a fabricar cotxes i produir gasolina i lubricants pel seu ús, com el CO2 emès per fabricar un elèctric i en generar l’electricitat que el mou.

El reciclatge de bateries de ions de liti serà la clau

Així doncs, un dels majors reptes pels fabricants de vehicles elèctrics està relacionat amb les pròpies bateries, tant en relació amb el procés de fabricació com de reciclatge.

La bona notícia és que s’està avançant ràpidament en el desenvolupament de la mineria ecològica de liti, que utilitza energia geotèrmica i no produeix carboni. També s’està desenvolupant el níquel verd, l’alumini i altres metalls, a més de l’evolució de les actuals bateries de ions de liti cap a les prometedores bateries d’estat sòlid o les bateries orgàniques de grafè.

Però lo millor és que els governs ja han identificat aquest repte.

La Unió Europea ha proposat una mesura que inclourà objectius (i requisits obligatoris) en relació al cicle de vida de les bateries dels vehicles elèctrics per a minimitzar el seu impacte ambiental.

L’objectiu és que els processos de producció d’aquestes bateries siguin significativament més ecològics i contribueixin així a complir els objectius climàtics de descarbonització establerts en la Llei Europea del Clima per combatre el canvi climàtic.

La mesura proposa que les bateries siguin neutrals en carboni i reciclables en un alt percentatge de les seves matèries primes pel 2030 (per a ser més concrets, en un 95% pel cobalt, un 70% pel liti, un 95% pel níquel i un 95% pel plom).

Per assolir aquest objectiu, la proposta planteja:

  • A partir del 2024, totes aquelles bateries venudes a Europea haurien de declarar, de forma pública, la seva petjada de carboni.

  • A partir del 2027 seria obligatori declarar la quantitat de matèries primes reciclades utilitzades per a la seva producció. I no només això, sinó que, a més, Brussel·les proposa fixar el 2027 com a data límit per no permetre la venda de cap bateria ni cap cotxe elèctric que no respecti els límits d’emissions de CO2.

I, per últim, però no menys important, aquesta mesura estableix un marc per a promoure la reutilització de les bateries de vehicles elèctrics amb l’objectiu de donar-lis una segona vida, ja sigui com a sistemes d’emmagatzematge energètic o bé formant part de la xarxa elèctrica com a recursos energètics.

Els avenços estan a tocar

Diverses empreses emergents ja estan treballant en aquest repte. Per exemple, Redwood Materials està treballant en un mètode innovador que combina la lixiviació i la hidrometal·lúrgia per a maximitzar la recuperació de materials de la bateria.

L’empresa afirma que el seu procés pot recuperar entre el 95 i el 98% del níquel, cobalt, coure, alumini i grafit d’una bateria i més del 80% del liti.

Altres empreses, com Li-Cycle, han treballat en un procés de lixiviació refinat que no produeix aigües residuals.

Si es perfeccionen aquests processos i els fabricants de bateries situen el reciclatge en el centre dels seus dissenys, serà possible reduir significativament el nombre de materials perjudicials pel medi ambient que es necessiten per a fabricar els nous vehicles elèctrics.

Així doncs, els vehicles elèctrics tenen reptes reals per davant, però pocs d’aquests es deuen realment als propis cotxes. El canvi cap a les energies renovables ja ha començat, i inclús si vius a Xina els vehicles elèctrics seguiran sent menys perjudicials i, en última instància, més barats que comprar un cotxe nou amb motor de combustió.

No obstant, per a maximitzar el potencial ecològic dels vehicles elèctrics i que siguin 100% zero emissions en tots els seus processos, cal seguir treballant per adoptar xarxes energètiques 100% sostenibles.

💙🔌 Passa’t a l’elèctric!

Comprar un cotxe elèctric, sense dubte, tindrà un impacte mediambiental de per vida significativament menor que qualsevol compra d’un nou motor de combustió. Reduiràs la teva petjada de carboni i també estalviaràs diners a llarg termini. I a Place to Plug estem aquí per ajudar-te! El nostre objectiu és impulsar la mobilitat elèctrica i el desplegament d’una infraestructura de recàrrega mitjançant la nostra solució tot-en-un:

Deixa un comentari

Enviar