ODS: Objectius de Desenvolupament Sostenible
13 min lectura2 de des. de 2020

Què són els ODS? 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible

Sustainability | Environment | Climate change

L’agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de la ONU compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per protegir el planeta.

També disponible en: Català | English | Español
Ja fa cinc anys de l’aprovació de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible per part de l’ONU. Actualment, ens trobem en un punt on aquests objectius necessiten un **impuls urgent per part dels líders globals**, governs, empreses privades, la societat **i gent com tu**. Atents, perquè personatges mundials com **Shakira**, Ambaixadora de Bona Voluntat d’UNICEF, va demanar als líders mundials que imaginessin un món on aconseguíssim els objectius pel 2030. Pots imaginar-t’ho tu també?
Els ODS es basen en els resultats dels ODM, els **Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni**, un altre pla quinzenal que va tancar el seu cicle l’any 2015 donant pas a un nou cicle on els ODS van molt més enllà: pretenen **ampliar horitzons** i assolir tots aquells objectius que no van arribar a complir-se, **sense deixar res ni ningú enrere**. ## Quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible? Un total de **17 objectius vinculats entre sí amb 169 fites de caràcter integrat i indivisible** per garantir **un futur millor per tots**, amb grans reptes globals a combatre com la pobresa, la desigualtat, la pau i el canvi climàtic:
Bé, després d’aquest xoc amb la realitat, veurem de forma resumida de què tracten aquests objectius, subratllant aquells que ens semblen més rellevants i urgents: *Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.* Un de cada cinc nens i més de 700 milions de persones, és a dir, **el 10% de la població mundial, encara viuen en extrema pobresa**. “A nivell mundial, el número de persones que viuen en situació d’extrema pobresa va disminuir des d’un 36% al 1990 fins un 10% al 2015. Tanmateix, el ritme al qual es produeix aquest canvi està disminuint, i la crisi de la COVID-19 posa en risc dècades de progrés en la lluita contra la pobresa”, segons fonts de l’ONU. *Posar fi a la gana, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.* Les estimacions actuals de l’ONU indiquen que **prop de 690 milions de persones al món pateixen gana**, és a dir, el 8,9% de la població mundial. I segons el Programa Mundial d’Aliments, al voltant de 135 milions de persones pateixen fam severa, a causa dels conflictes causats pels éssers humans, el canvi climàtic i les recessions econòmiques. La pandèmia de **la COVID-19 podria duplicar aquesta xifra** i sumar al voltant de 130 milions de persones més que entrarien en risc de patir fam a finals del 2020. *Garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones a totes les edats.* “Actualment, el món s’enfronta a una crisi sanitària mundial sense precedents; la COVID-19 està propagant el patiment humà, desestabilitzant l’economia mundial i canviant dràsticament les vides de milers de milions de persones a tot el món. Les emergències sanitàries, com la derivada de la COVID-19, suposen un risc mundial i han demostrat que la preparació és vital. **La pandèmia constitueix un punt d’inflexió en quant a la preparació per a les emergències sanitàries** i la inversió a serveis públics vitals del segle XXI” afirma l’ONU. *Garantir una educció inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.* “L’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i és clau per a sortir de la pobresa. No obstant, al voltant de **260 milions de nens encara estaven fora de l’escola el 2018**; al voltant d’una cinquena part de la població mundial d’aquella edat. A més, més de la meitat de tots els nens i adolescents de tot el món no estan assolint els estàndards mínims de competència”, segons fonts de l’ONU. *Assolir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes.* Segons l’ONU, **1 de cada 5 dones i nenes d’entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a mans d’una parella íntima** en un període de 12 mesos. Sens dubte, és un objectiu que hem d’assolir amb extrema urgència. *Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament.* “A tot el món, **una de cada tres persones no té accés a aigua potable** salubre, dues de cada cinc persones no disposen d’una instal·lació bàsica destinada a rentar-se les mans amb aigua i sabó, i **més de 673 milions de persones encara defequen a l’aire lliure**. L’escassetat d’aigua afecta a més del 40% de la població mundial”, afirmen fonts de l’ONU. *Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna.* Sabies que 3000 milions de persones depenen de la fusta, el carbó, el carbó vegetal o les deixalles d’origen animal per cuinar i escalfar el menjar? **El 13% de la població mundial encara no té accés a serveis moderns d’electricitat** i **l’energia és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic** i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. *Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball decent per a tots.* *Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.* *Reduir la desigualtat dels països i entre ells.* *Assolir ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.* Sabies que **les ciutats i les àrees metropolitanes representen al voltant del 70% de les emissions de carboni mundial** i més del 60% de l’ús de recursos? L’ONU afirma de forma contundent que la ràpida urbanització està donant com a resultat un número creixent d’habitants en barris pobres, infraestructures i serveis inadequats i sobrecarregats, **fets que estan empitjorant la contaminació de l’aire** i el creixement urbà incontrolat. *Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.* Cada any, s’estima que **un terç de tot el menjar produït** (l’equivalent a 1300 milions de tones amb un valor proper al bilió de dòlars) **acaba podrint-se a les brosses** dels consumidors i minoristes, o fent-se malbé a causa del transport i unes pràctiques de recol·lecció deficients. **Recordes que estem gastant els recursos naturals de dos planetes sencers?** Rotundament no podem seguir a aquest ritme frenètic de consumisme. *Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.* Segons dades de l’ONU, **el 2019 va ser el segon any més calorós de tots els temps i va marcar el final de la dècada més calorosa** (2010-2019) que s’hagi registrat mai, a més de tenir en compte que els nivells de diòxid de carboni (CO2) i d’altres **gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera van augmentar fins a nivells rècord el 2019**. I si a això li sumem el fet que les aigües marítimes s’han escalfat i el nivell del mar augmenta a causa del **desgel dels glaciars**, que perden una mitjana d’1,07 milions de km2 de gel marí cada dècada... Hem d’actuar amb extrema urgència, no creus? *Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i els recursos marins pel desenvolupament sostenible.* Sabies que existeix una **illa de plàstics de gairebé 2 milions de km2 enmig del Pacífic**? Aquesta illa equival a gairebé tres vegades la grandària de França, i se suma a unes altres quatre grans illes trobades arreu del món. Actualment, hi ha **150 milions de tones de plàstic surant pels nostres mars**, rius i oceans, segons el World Economic Forum. Les conseqüències de la contaminació per plàstic al mar són descomunals, i si seguim així pot arribar el dia en què per cada 3 kg de peix hi haurà 1 kg de plàstic. *Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels boscos i els ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i la pèrdua de biodiversitat.* L’any 2016, el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) va alertar que **un augment mundial de les epidèmies zoonòtiques** era motiu de preocupació. En concret, va senyalar que el 75% de totes les malalties infeccioses noves en humans són zoonòtiques i que **aquestes malalties estan estretament relacionades amb la salut dels ecosistemes**. **Per prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes de tot el món**, les Nacions Unides han declarat Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030), inclosa a l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible. *Promoure societats pacífiques i inclusives, facilitar l’accés a la justícia per a totes les persones i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes.* El nombre de persones que fugen de les guerres, les persecucions i els conflictes va superar els **70 milions el 2018**, la xifra més alta registrada per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) en quasi 70 anys. El 2019, les Nacions Unides van registrar **357 assassinats i 30 desaparicions forçades de defensors dels drets humans, periodistes i sindicalistes** en 47 països. *Enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’aliança mundial pel desenvolupament sostenible.* I per vetllar pel compliment de tots els ODS, gràcies a un **informe anual, elaborat pel Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides**, és possible avaluar el progrés i valorar en quin/s àmbit/s és necessari posar èmfasi i/o redoblar els esforços. ## A nivell legal, ¿són vinculants els ODS? Per desgràcia, la resposta és no, ja que **jurídicament no són obligatoris ni vinculants**. No obstant, l’èxit dels ODS recau en el nivell de compromís dels Estats Membres. **El propòsit de l’ONU és que cada país estableixi els seus propis marcs legals pel compliment d’aquests 17 objectius**, l’èxit del qual dependrà dels plans i programes de desenvolupament sostenible adoptats en termes polítics per aquests països. Així doncs, **cada país té la responsabilitat moral i política d’adoptar mesures per l’exercici dels Objectius de Desenvolupament Sostenible**, així com del seu posterior seguiment a nivell nacional, regional i mundial dels progressos assolits per vetllar pel correcte compliment de les fites incloses a l’Agenda pel 2030. No obstant, a la passada **COP25** (la Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic realitzada el desembre de 2019), la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, va anunciar la **creació de la primera Llei Europea del Clima**. El seu primer esborrany va ser publicat el març de 2020, i tot i que encara està pendent d’aprovació, es preveu que esdevingui en un **reglament de directa aplicació per a tots els Estats Membres a partir del 2021**. El propòsit d’aquesta llei és clar: **aconseguir que Europa sigui el primer continent que assoleixi la** **neutralitat en carboni i en gasos d’efecte hivernacle** **per 2050** mitjançant: - La descarbonització de l’economia amb una dràstica **reducció del 60% d’emissions per 2030**. - La **limitació de l’augment de la temperatura a 1,5º C** en pro de l’objectiu de l’Acord de París. Aquesta llei s’estableix dins el **Pacte Verd Europeu** (European Green Deal); l’acord verd de la Comissió Europea per convertir l’economia de la UE en una de sostenible i que contribuirà a complir **l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible**. ## Així doncs, com contribueix la Llei Europea del Clima als ODS? Això significa que **l’objectiu 13 d’Acció pel Clima** **tindrà un suport jurídic i legal** i, en conseqüència, també ho tindran en certa mesura els objectius **3** (Salut i Benestar), **6** (Aigua neta i sanejament), **7** (Energia assequible i no contaminant), **8** (Treball decent i creixement econòmic), **9** (Indústria, innovació i infraestructura), **11** (Ciutats i Comunitats Sostenibles), **12** (Producció i Consum Responsables), **14** (Vida Submarina) i **15** (Vida d’Ecosistemes Terrestres). És a dir, **un total de 10 Objectius de Desenvolupament Sostenible compten amb accions climàtiques concretes jurídicament vinculants per a la pròxima dècada**; una **dècada decisiva** per frenar i combatre la situació d’emergència ambiental que vivim des de fa anys i cada vegada de forma més accentuada.
L’escalfament global i l’emergència climàtica que vivim és real, i les seves conseqüències més greus ja han començat a experimentar-se per tot el món: **inundacions, incendis, desgel de les masses glacials, contaminació per plàstic, augment del nivell del mar, pluges torrencials, huracans devastadors i proliferació de malalties i pandèmies** a causa de la destrucció de la naturalesa i la biodiversitat. I amb la pandèmia actual hem pogut comprovar que **el canvi climàtic no és únicament un risc pel planeta i la nostra salut**, **sinó també per l’economia mundial**. Per sort, els governs han reaccionat i, per fi, han incorporat el canvi climàtic a les seves agendes polítiques pels pròxims 10 anys; anys decisius per **mitigar el risc climàtic que puguem patir la resta de segle**. I tant és així, que segons l’ONU estem encarant la "Dècada d’Acció", ja que “actualment, s’estan aconseguint avanços en molts llocs, però, en general, les mesures encaminades a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible encara no s’estan desenvolupant a la velocitat ni a l’escala necessàries. **El 2020 ha de marcar l’inici d’una dècada d’accions ambicioses** amb la finalitat d’aconseguir els ODS pel 2030”. ## “Actua ara”, la campanya de l’ONU per l’acció individual **No només els governs, grans corporacions i altes esferes** han de prendre responsabilitats i aplicar accions per aconseguir els ODS en pro del planeta i la sostenibilitat, **tu també hi tens molt a dir!** Un **petit canvi d’hàbits**, sumat a noves decisions i a simples accions del dia a dia, poden contribuir a construir una societat més sostenible i a lluitar contra el canvi climàtic. Com? Seguint un estil de vida zero residus, que va **molt més enllà de reciclar i reutilitzar**. A la nostra vida, i inclús en el nostre dia a dia, prenem una **infinitat de petites decisions** que, al nostre parer, poden ser insignificants, però que desgraciadament tenen un **grandíssim impacte sobre la nostra Terra**. Es tracta de canviar la nostra mentalitat, ser més conscients de tot el que ens envolta, conèixer quines repercussions té la nostra rutina i la nostra forma de viure i intentar incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a objectius propis i personals. L’aplicació AWorld in support of ActNow pot suggerir-te accions senzilles que pots incorporar de forma fàcil a la teva rutina per reduir la teva petjada de carboni i/o petjada ecològica. Et sumes a la campanya per complir amb l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible? **#XLaGenteXElPlaneta** **#ForPeopleForPlanet**

💙 Com contribueix Place to Plug al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Facilitant la recàrrega del vehicle elèctric i accelerant la transició cap a una mobilitat 100% elèctrica i sostenible, oferint una única plataforma que aporta una solució clau per tots els actors que formen part de la indústria del VE: conductors, institucions, operadors, empreses privades, marques automobilístiques, xarxes de recàrrega, etc.

Deixa un comentari

Enviar