Ciutat intel·ligent i eficiència energètica
9 min lectura1 d’oct. de 2020

Smart City: la ciutat intel·ligent del futur

Sustainability | Environment

Ciutats intel·ligents i sostenibles a nivell econòmic, social i ambiental mitjançant eficiència energètica i tecnologies innovadores.

També disponible en: Català | English | Español

Les Smart Cities són les ciutats del futur i incorporen sistemes innovadors que semblen extrets d’una pel·lícula de ficció futurista.

En altres paraules; una ciutat intel·ligent es basa en un pla urbanístic sostenible complint les necessitats dels seus ciutadans centrant-se en una economia, societat, operativitat i entorn sostenibles, mitjançant l’ús de la tecnologia més innovadora i les energies renovables.

A continuació, veurem per quins motius sorgeixen, com funcionen i alguns exemples reals.

Com sorgeix una Smart City?

Actualment, molta gent que viu als pobles emigra cap a les ciutats pel fet que són llocs amb moltes més oportunitats laborals, socials i/o educatives. Nacions Unides, en el seu informe de canvis demogràfics, afirma que per l’any 2050 el 70% de la població mundial viurà en zones urbanes.

La superpoblació a les grans ciutats del món i la desertificació dels pobles són factors pels quals les ciutats hauran d’adaptar-se per poder garantir una qualitat de vida per tots els seus habitants. De fet, l’evolució des de 1984 fins el 2016 del creixement de grans ciutats del món és increïble. Sense anar més lluny, Nacions Unides presenta en el seu informe que, a l’actualitat, ja ens trobem amb problemes per garantir habitatge i infraestructura adequats pels urbans d’aquestes ciutats.

A l’hora de crear o desenvolupar una ciutat intel·ligent és important tenir present el seu punt fort, és a dir, una característica que la faci única i, conseqüentment, rica. També cal tenir en compte les seves característiques físiques, com ara quines energies renovables són més valuoses segons el clima de la ciutat.

Però no només ens fixarem en les particularitats físiques, sinó també en les socials. Al cap i a la fi, una ciutat no existeix sense els seus ciutadans i, per aquest motiu, s’ha de tenir en compte el tipus de societat que resideix en cada ciutat en particular i quines són les seves necessitats i comportaments.

Subsistemes d’una Smart City

Les ciutats intel·ligents es poden organitzar mitjançant diferents subsistemes que cobreixen les demandes educacionals, econòmiques, socials, de mobilitat i ambientals de la metròpoli:

  • Generació distribuida

El sistema de generació d’electricitat que existeix actualment es basa en centrals elèctriques, allunyades dels punts de consum, que distribueixen l’electricitat a les poblacions.

En canvi, la generació distribuïda ofereix la creació d’energia elèctrica prop dels punts de consum de la població. Aquesta electricitat seria generada mitjançant petites fonts d’energia renovable com plaques solars en habitatges, aerogeneradors aïllats o cotxes elèctrics.

La generació distribuïda aporta com avantatge ambiental principal la poca pèrdua d’electricitat a la xarxa, ja que suposa un gran pas cap endavant en comparació amb la forma de distribució actual.

Avui dia, l’energia es produeix en zones allunyades de la població i durant el seu procés de transport es perd una quantitat considerable d’energia a la xarxa. Per tant, gràcies a aquest subsistema desapareix per complet aquest problema.

I, a més, si vinculem la generació distribuïda amb el vehicle elèctric, en una ciutat intel·ligent aquest tipus de vehicles podran entregar energia procedent de les seves bateries a la xarxa de subministrament d’electricitat, aconseguint així una major eficiència energètica.

  • eMobility o mobilitat elèctrica

És un dels punts que, com podeu imaginar, ens fa més il·lusió explicar, ja que a Place to Plug lluitem per impulsar la mobilitat elèctrica i sostenible i sempre hem defensat que el vehicle elèctric és el futur. I, una vegada més, es demostra que és ben cert, considerant que un dels subsistemes de la Smart City és la implementació del vehicle elèctric amb els seus respectius punts de recàrrega.

La mobilitat elèctrica té com a funció principal implantar una mobilitat ecològica i 0 emissions i, per fer-ho possible, aquest subsistema promou el desenvolupament d’una àmplia xarxa de carregadors per vehicles elèctrics, tant públics com privats.

Però això no és tot, ja que el concepte eMobility també promou la mobilitat a peu, amb transport públic i amb bicicleta o patinet elèctric.

Per exemple, a Dubai està en marxa el projecte de la Sustainability City, on no està permesa la circulació de cotxes de combustió i disposa de 250 estacions de recàrrega per tota la ciutat.

  • Smart Grids o xarxes de dades bidireccionals

Es tracta de la gestió eficient de l’electricitat basada en unes xarxes intel·ligents capaces d’optimitzar els processos de generació i distribució de l’electricitat.

Aquestes xarxes contenen un flux d’energia bidireccional capaç de transmetre electricitat en ambdós sentits, aportant energia als consumidors i recollint-ne d’ells mateixos a través d’una sèrie de dades, tant per les empreses generadores d’electricitat com pels propis consumidors.

Aquest sistema està intrínsecament relacionat amb el vehicle elèctric, ja que gràcies al sistema Smart Grid, els cotxes elèctrics poden recarregar-se gràcies a la xarxa elèctrica i/o distribuir-hi electricitat de forma bidireccional. A més, mitjançant aquest subsistema podem recarregar el vehicle durant els pics de demanda més baixos, per així poder gaudir d’una recàrrega més econòmica. Eficiència energètica en estat pur!

  • Smart Metering o mesura intel·ligent

Aquest subsistema es realitza gràcies als tele-comptadors intel·ligents que mesuren les despeses d’aigua, energia o gas que realitza cada usuari. Aquesta mesura de consum energètic es realitza de forma remota, enviant informació a l’usuari i a l’operadora elèctrica.

Per una banda, l’usuari pot saber quanta energia consumeix en temps real i decidir en quin moment desitja connectar-se a la xarxa. Per altra banda, l’operadora disposa de dades per poder mesurar el consum d’electricitat dels usuaris i així poder preveure els pics de consum i proporcionar una distribució equilibrada de l’electricitat. I això què significa? Un adéu a les factures estimades!

Suez Smart Solutions, per exemple, presenta diverses solucions de Smart Metering, especialitzades en la mesura i gestió de les despeses de l’aigua. ON’connect és la solució creada per aquest grup internacional per a la telelectura massiva de comptadors d’aigua, electricitat i gas.

  • Smart Buildings o edificis intel·ligents

Els edificis i habitatges de les ciutats intel·ligents són generadors d’energia sostenible. I això què significa exactament? Que a banda de generar aquesta energia, l’aprofitaran de forma que siguin edificis energèticament autosuficients. És a dir, no necessitaran proveir-se d’energia que provingui de l’exterior gràcies a les seves pròpies energies renovables utilitzades, com la solar o l’aerodinàmica o bé mitjançant sistemes tecnològics innovadors que permetin satisfer les necessitats de l’edifici.

Es tracta de construccions molt estudiades en base tant a la seva orientació com a les seves formes arquitectòniques per poder aprofitar al màxim l’energia que ens proporciona la pròpia naturalesa. I, a més, aquest subsistema integra la domòtica de forma que l’usuari pràcticament no s’ha de preocupar de cap tipus de funcionament de l’edifici.

  • Smart Sensors o xarxes de sensors intel·ligents

Aquest subsistema engloba tota una sèrie de sensors repartits per la ciutat que recopilen informació en temps real, de forma que aquestes dades es transmeten al núvol i d’allí a diferents aparells electrònics com mòbils o ordinadors. Gràcies a aquestes dades detectades pels sensors es pot estalviar una gran quantitat d’energia i temps en múltiples aspectes de la vida quotidiana dels ciutadans.

Per exemple, pot haver-hi sensors per detectar places de pàrquing lliures, per conèixer l’estat dels contenidors de la brossa o per l’enllumenat de la ciutat, de tal manera que suposen un important estalvi d’electricitat i temps a l’hora de buscar aparcament, a l’hora de recollir els residus dels contenidors i a l’hora d’il·luminar un carrer on no hi circula cap ciutadà.

  • Smart Citizen o ciutadà intel·ligent

Al final, els qui tenen el veritable protagonisme de tota ciutat intel·ligent són els ciutadans que hi viuen. Així doncs, aquest subsistema engloba tots aquells ciutadans que estan d’acord amb el seu funcionament i que col·laboren activament perquè la ciutat s’organitzi de la forma més sostenible i eficient possible.

Per tant, es tracta de persones molt conscienciades de l’evolució de les poblacions, de la crisi climàtica i amb una àmplia capacitat d’adaptació constant a nous canvis i innovacions proposades per la tecnologia i amb l’afany d’aplicar criteris de sostenibilitat en el seu dia a dia.

  • TIC

I, com a punt final, no podien faltar les tecnologies de la informació i la comunicació! Òbviament, la implantació de les TIC pren molta importància en el funcionament d’aquestes ciutats intel·ligents, ja que són les tecnologies capaces de transmetre la informació als ciutadans i a les entitats administratives per poder obtenir una gestió òptima i eficient de la ciutat.

Smart Villages: pobles intel·ligents

Una alternativa per a la despoblació dels pobles rurals que vivim des de fa anys és el desenvolupament dels pobles intel·ligents, basats en la innovació i la revitalització dels serveis rurals per poder garantir una vida rural innovadora i còmoda.

A més, un concepte que va molt vinculat amb els pobles intel·ligents –a més de recolzar de primera mà la sostenibilitat econòmica, social i ambiental– és l’Agricultura 4.0. Aquest nou concepte aplica la tecnologia a l’agricultura mitjançant la instal·lació d’una sèrie de sensors o drons per millorar el tracte de l’agricultura, tals com l’estat de la humitat de la terra i la prevenció de malalties de forma avançada, entre d’altres.

Doncs bé, les Smart Villages també poden disposar de tots els subsistemes que conformen una Smart City (generació distribuïda, eMobility, Smart Grids, Smart Metering, Smart Buildings, Smart Sensors i TIC) per proporcionar així nous llocs de treball i oportunitats que, conseqüentment, permetin formar la nova població de les zones rurals: nous Smart Citizens.

A Lapònia (nord de Finlàndia), per exemple, hi ha més rens que persones i pots arribar a trigar fins a 16 hores de viatge per arribar a la capital, Hèlsinki. Per superar la seva llunyania, els habitants d’aquesta regió han posat en marxa una àmplia gama de projectes d’energia renovables, banda ampla, educació a distància, atenció social i activitats culturals.

Les zones rurals, sense dubte, també formen part de la solució!

🚙 I com participa Place to Plug al desenvolupament de les ciutats del futur?

Place to Plug forma part del sistema eMobility, gestionant punts de càrrega i oferint la millor experiència de recàrrega pels conductors de vehicle elèctric, sense deixar d’evolucionar tecnològicament per implantar sistemes en pro del medi ambient i així poder viure en un món més sostenible.

Deixa un comentari

Enviar