Place to Plug activa la recàrrega puntual pels conductors de cotxe elèctric
9 min lectura15 de maig de 2021

Place to Plug activa la recàrrega puntual per a cotxes elèctrics

Electric vehicle | Place to Plug | Our corner

Place to Plug garanteix un fàcil accés a la recàrrega de cotxes elèctrics per a tots els usuaris mitjançant la recàrrega puntual i anònima.

També disponible en: Català | English | Español

Sense dubte, el vehicle elèctric ha arribat per quedar-se i per construir una nova era on la mobilitat elèctrica jugui un paper fonamental en la descarbonització del transport, tant públic com privat.

I, per això, és imprescindible el desplegament d’una major infraestructura de recàrrega per tal de consolidar una xarxa de càrrega lo suficientment potent per l’imminent creixement del parc de cotxes elèctrics.

Al cap i a la fi, l’electrificació del transport és un element clau i fonamental per a complir amb els estrictes objectius d’emissions fixats per Europa i recollits a la Llei Europea del Clima.

En aquest sentit, a Place to Plug hem activat una nova funció per a facilitar als usuaris l’accés a la recàrrega de cotxes elèctrics: la recàrrega puntual i anònima; complint així amb la legislació europea pel que fa a la Directiva d’Infraestructura de Combustibles Alternatius (Directiva 2014/94/UE), ja implementada per:

Així doncs, la recàrrega puntual i anònima esdevé una obligació per l’operador del punt de recàrrega i un servei (necessari) pel conductor de cotxe elèctric. Així ho acull la legislació en l’article 4 de “Subministrament d’electricitat pel transport”, en les quals consta que:

“Tots els punts de recàrrega accessibles al públic proporcionaran així mateix la possibilitat de recàrrega puntual als usuaris de vehicles elèctrics, sense que hi intervingui cap contracte amb el proveïdor d’electricitat o gestor de què es tracti”.

Com a usuari de vehicle elèctric, com puc beneficiar-me d’una recàrrega puntual i anònima?

Com a conductor de cotxe elèctric, podem trobar-nos amb tres situacions diferents:

1. PAGAMENT AMB TARGETA

En aquesta situació, que és una de les més sol·licitades pels usuaris, ens trobem amb un punt de recàrrega que té integrat el pagament amb TPV.

El procediment a seguir en aquest cas, com a conductor de cotxe elèctric, és tan simple com arribar a l'estació o punt de recàrrega, realitzar el pagament amb targeta, recarregar el nostre vehicle i seguir el nostre trajecte. És a dir, és l’equivalent al repostatge d’un vehicle de combustió.

2. RECÀRREGA PUNTUAL ANÒNIMA

En aquesta situació, els procediments a seguir per a poder realitzar una recàrrega puntual i anònima en un punt de recàrrega mitjançant Place to Plug seran els següents:

 • Escanejar el codi QR del propi punt de recàrrega amb el nostre smartphone, que ens portarà a Place to Plug on podrem escollir 3 opcions:

  • Descarregar l’aplicació per a conductors de cotxe elèctric de forma gratuïta
  • Seguir com a usuari registrat a través de la web
  • Seguir com a usuari convidat a través de la web
 • En aquest cas, seleccionem la 3ra opció i completem els últims passos

 • Afegim un correu on rebrem l’enllaç per a aturar la recàrrega una vegada s’hagi iniciat

 • Afegim el mètode de pagament i recarreguem el nostre vehicle

 • Aturem la recàrrega quan ho desitgem i seguim el nostre trajecte

Així doncs, gràcies a aquesta opció l’usuari té la possibilitat de realitzar una recàrrega puntual i totalment anònima sense la necessitat de realitzar cap contracte de cessió de dades ni amb l’operador del punt de recàrrega ni amb Place to Plug com a proveïdor de serveis de mobilitat elèctrica.

3. REGISTRE AMB APLICACIÓ

A dia d’avui, la realitat que pateix el conductor de cotxe elèctric és que s’ha de descarregar múltiples aplicacions i/o ser membre de diverses plataformes segons l’operador de cada punt de recàrrega, amb la conseqüent acceptació de termes i condicions i cessió de dades que tot això comporta.

Ara mateix, aquesta és l’opció majoritària però que, al seu torn, incompleix el dret que recull la legislació europea de poder realitzar una recàrrega puntual.

Així doncs, a Place to Plug, i complint amb els drets mencionats, oferim la possibilitat als operadors de punts de recàrrega de poder brindar als seus usuaris l’opció de realitzar una recàrrega puntual, garantint així un fàcil i ràpid accés a la recàrrega de cotxes elèctrics.

I, a més, també oferim la possibilitat a aquests usuaris de registrar-se a la nostra plataforma i descarregar-se de forma gratuïta la nostra aplicació per a poder gaudir d’una experiència completa de conducció elèctrica, així com d’una millor experiència de recàrrega:

 • Milers d’estacions de recàrrega de tot el món disponibles i visibles al nostre mapa i llista de punts

 • Accés a punts de recàrrega públics i privats i a estats en temps real

 • Filtres avançats segons potència, tipus d’endoll, format del connector...

 • Secció de preferits, historial i detalls de les sessions de recàrrega

 • Ressenyes, incidències, imatges i direccions concretes dels punts de recàrrega

 • Inici ràpid de recàrregues escanejant un codi QR

 • Reserva prèvia de punts de recàrrega per a la lliure disponibilitat dels usuaris

I si a més disposes del teu propi punt de recàrrega, pots compartir fàcilment el teu endoll amb la nostra comunitat d’usuaris i gestionar-ne el seu ús i les seves reserves a través de la nostra plataforma col·laborativa.

Com a operador del punt de recàrrega, com puc oferir recàrrega puntual i anònima als conductors de cotxe elèctric?

Com a propietari, gestor i/o operador del punt de recàrrega, després d’haver integrat l’endoll (integració que serà qüestió de minuts si el punt ja té implementat el protocol OCPP) amb el nostre software de gestió, podràs escollir entre dues opcions (ambdues complint amb la legislació prèviament mencionada):

1. INTEGRACIÓ DE TPV

Aquesta funció, combinada amb les múltiples funcions de la plataforma Connect, permetria:

 • Càlcul de preus de forma dinàmica

 • Creació i modificació de tarifes personalitzables

 • Gestió de facturació i pagaments

 • Assistència en temps real

 • Generació de gràfiques i informes adaptats a les teves necessitats, com ara electricitat consumida, temps de les recàrregues, ingressos, etc.

I més de 100 característiques que et permetran gestionar de forma remota el teu punt de recàrrega i obtenir-ne el seu màxim rendiment.

Cal destacar que aquesta és l’opció més sol·licitada per l’usuari, ja que permet al conductor de cotxe elèctric realitzar una recàrrega de la mateixa manera en què realitza tantes altres operacions amb la seva targeta bancària.

2. PROCÉS DE RECÀRREGA PUNTUAL I ANÒNIMA

En cas de no voler integrar l’opció del pagament amb TPV al propi punt de recàrrega, únicament serà necessari col·locar un adhesiu amb el corresponent codi QR escanejable (facilitat per Place to Plug) al punt de recàrrega perquè l’usuari tingui la possibilitat de realitzar una recàrrega puntual i de forma anònima.

Contacta’ns per sol·licitar el teu codi QR i permetre així recàrregues puntuals als conductors de cotxe elèctric!

I compte! El nou Pla MOVES III juga un paper fonamental en aquest aspecte. Aquesta nova edició ofereix ajudes de fins a 7.000€ i 9.000€ per a la compra d’un vehicle elèctric, però també atorga subvencions a particulars, autònoms i empreses (de fins un 70% i 80% del cost) per a la instal·lació de punts de recàrrega, especialment de càrrega ràpida i ultra-ràpida.

Però atenció! Segons ha aprovat el Govern: “MOVES III estableix l’obligació que les infraestructures de recàrrega d’accés públic, recolzades pel programa, garanteixin la seva operativitat durant -al menys- cinc anys i que permetin la recàrrega puntual als usuaris de vehicles elèctrics sense necessitat que hi hagi contracte amb l’operador del punt de recàrrega”.

Així doncs, la recàrrega puntual es converteix en un requisit indispensable per l’operador del punt de recàrrega a l’hora d’instal·lar nous punts de recàrrega i en un pas cap endavant per millorar l’experiència de càrrega dels conductors de cotxe elèctric.


Preguntes freqüents sobre la recàrrega puntual anònima

No he rebut l’enllaç per aturar la recàrrega, què faig?

Si no has rebut l’enllaç a la teva safata d’entrada, revisa el correu no desitjat. Si allà tampoc has rebut cap correu, contacta amb l’operador del punt de recàrrega (les dades del qual consten en el propi punt) per informar-ne al respecte i solucionar el problema.

Estan segures les dades de la meva targeta de crèdit a Place to Plug?

Per descomptat, ja que el pagament de la recàrrega es realitza directament des de la web del banc i a Place to Plug no guardem mai les dades de la targeta de l’usuari.

Quin ús se’n farà del meu correu electrònic?

Complint amb la llei de protecció de dades, únicament s’utilitzarà el teu correu electrònic per enviar-te l’enllaç que et permetrà aturar la recàrrega que hagis iniciat i per enviar-te un últim correu amb el detall d’aquesta sessió de recàrrega.

I si no hi ha cap codi QR al punt de recàrrega?

En aquest cas, és probable que l’operador del punt de recàrrega no tingui activades o no permeti les recàrregues puntuals. No obstant, recomanem contactar amb l’operador en qüestió per assegurar-nos de si realment podem realitzar o no una recàrrega puntual.

Si l’estació de recàrrega es troba en una zona amb poca connexió a Internet, què he de fer?

No et preocupis, només cal que escanegis el codi QR, et desplacis a un racó on hi hagi una millor connexió, actualitzis la pàgina i segueixis els passos descrits anteriorment.

Puc obtenir una factura de la sessió de recàrrega?

Per ara, l’obtenció d’una factura a través d’una recàrrega puntual i anònima no és possible. En cas de necessitar una factura, recomanem el registre a la nostra plataforma per gestionar les sessions de recàrrega, obtenir factures i comprovar els estats de les estacions (tant públiques com privades) en temps real, entre d’altres.

Existeix algun càrrec addicional per realitzar una recàrrega puntual?

Per una banda, es realitzarà una pre-autorització d’una determinada quantitat d’euros (a definir per l’operador del punt de recàrrega) a l’usuari de la targeta per a garantir-ne la seva validesa. En finalitzar la sessió de recàrrega, es retornarà aquest import retingut de la pre-autorització i es carregarà l’import equivalent de la recàrrega.

Per altra banda, dependrà de l’operador del punt de recàrrega el fet de cobrar, o no, un percentatge extra a la sessió de recàrrega, ja que el procés d’una recàrrega puntual és quelcom més complex que el d’un usuari registrat.


💙🔌 Així doncs, com impulsa Place to Plug la mobilitat elèctrica?

Més enllà de permetre l’accés a la recàrrega mitjançant la recàrrega puntual i anònima als conductors de cotxe elèctric, a Place to Plug oferim una solució clau en mà per a tots els actors del sector de la recàrrega del vehicle elèctric:

Deixa un comentari

Enviar