null
10 min lectura1 de març de 2021

Interoperabilitat: l'impuls a la mobilitat elèctrica

Electric vehicle | Place to Plug | Our corner

La interoperabilitat és la implementació d’estàndards de comunicació com el protocol OCPI per a la recàrrega del vehicle elèctric.

També disponible en: Català | English | Español

La interoperabilitat, també coneguda com a itinerància o eRoaming, és l’estandardització de protocols de comunicació oberts com OCPI (Open Charge Point Interface) a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics que permet l’intercanvi de dades entre els diferents actors que participen en el procés de recàrrega, és a dir, entre:

 • eMSP (e-Mobility Service Provider): proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica, que tenen com a clients els conductors de vehicle elèctric, i

 • CPO (Charge Point Operator): operadors de punts de recàrrega, que gestionen els punts o estacions de recàrrega

La interoperabilitat ve imposada per la pròpia Comissió Europea en la Directiva d’Infraestructures per a Combustibles Alternatius. No obstant, malgrat que “la Comissió va confiar al 2010 un mandat (M468) als organismes europeus de normalització per a que emetessin noves normes o revisessin les existents amb l’objectiu de garantir la interoperabilitat i la connectivitat entre el punt de subministrament d’electricitat i el carregador del vehicle elèctric”, finalment no es va arribar a un consens per escollir una interfície o protocol estàndard, per la qual cosa és necessari trobar una solució interoperable per a la UE plasmada en una normativa específica.

El protocol OCPI, de codi obert, proporciona escalabilitat, seguretat i simplicitat en els processos de recàrrega i resulta un dels protocols més idonis per a ser adoptat com a norma per a la itinerància elèctrica (eRoaming) de la Unió Europea.

En definitiva, la interoperabilitat permet que un mateix punt, estació o xarxa de recàrrega sigui operat per múltiples eMSPs, independentment de quin sigui el seu operador “original”, i utilitzat per qualsevol usuari provinent de qualsevol país o regió.

Ui, ui, segur que estaràs pensant... però què tècnic que sona tot això! Res més lluny de la realitat:

Què significa la falta d’interoperabilitat?

Vegem, quin és el problema actual? La falta d’interoperabilitat. Val, però això què significa exactament? Doncs bé, ara mateix la gran majoria d’operadors i propietaris de punts de recàrrega volen emportar-se una part del pastís i fan que sigui obligatori passar, de forma prèvia, per la seva plataforma per a poder utilitzar la seva estació o punt de recàrrega.

Això implica que molts operadors, per permetre’t utilitzar el seu punt de recàrrega, t’obliguen a firmar prèviament un contracte: registrar-se a la seva plataforma (amb la conseqüent acceptació de condicions d’ús i privacitat), haver afegit i/o comunicat les teves dades de pagament i inclús disposar d’una targeta RFID per poder realitzar la recàrrega.

Com a conductor de vehicle elèctric, imagina’t quantes aplicacions (o inclús targetes d’identificació RFID) hauries de tenir al teu smartphone o a la teva cartera per a poder recarregar el teu cotxe. En resum, quelcom per a res escalable i molt molest, oi?

I si a més li sumem el fet que un altre dels principals obstacles actuals és la falta d’informació en relació a:

 • Ubicació i disponibilitat de punts de recàrrega en temps real

 • Tarifes i preu total de la recàrrega

I si afegim la poca transparència d’alguns models de negoci... Doncs ja ho tenim. Tot això es resumeix en un únic gran problema: la falta d’interoperabilitat o eRoaming.

Quina és la solució? La implementació de la interoperabilitat

Doncs bé, la interoperabilitat és la solució a aquesta problemàtica. Per fer-nos una idea més clara, vindria a ser una espècia de “roaming” (com el sistema de telefonia) però traslladat al sector de la recàrrega del vehicle elèctric per impulsar la mobilitat elèctrica i el desplegament d’una infraestructura de recàrrega potent.

I lo ideal és que aquest sistema no s’estengui només a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial amb la finalitat que la interoperabilitat sigui efectiva i real.

Així doncs, l’eRoaming vindria a ser l’adequació i estandardització d’un sistema de gestió que englobi tota la infraestructura de recàrrega (tots els punts i estacions de recàrrega, siguin de l’operador que siguin i ubicats en qualsevol país), per permetre a l’usuari final, és a dir, al conductor de vehicle elèctric, tant la recàrrega (i inclús la reserva) com el seu corresponent pagament en qualsevol estació de càrrega, i de forma independent a l’operador o propietari d’aquella estació.

En altres paraules, es tracta de crear (i unificar) una infraestructura de comunicació única en estàndards de comunicació on estiguin connectats tots els agents de la indústria del vehicle elèctric i, conseqüentment, del sector energètic.

En definitiva, l’objectiu de la interoperabilitat és simplificar el procés de recàrrega, així com garantir l’accés a la recàrrega de cotxes elèctrics a tots els usuaris amb els principals objectius de:

 • Aportar una experiència d’usuari òptima sense importar-ne els operadors, els sistemes de càrrega o les fronteres

 • Facilitar informació rellevant en temps real en relació a la ubicació, disponibilitat, preus i tarifes de les estacions de càrrega

Què aporta l’eRoaming?

En termes pràctics significaria que, amb una única aplicació o targeta, podries fer ús i conèixer l’estat en temps real de qualsevol punt de càrrega associat a la interoperabilitat, independentment del seu CPO o de l’eMSP que utilitzis, ja sigui Place to Plug, New Motion, PlugSurfing, Electromaps, ChargeMap...

Així doncs, el resultat final de l’eRoaming pels conductors de cotxe elèctric és totalment invisible durant el seu procés de càrrega, però els permet despreocupar-se de qui és el propietari del punt i recarregar el seu vehicle sense cap tipus de dificultat afegida.

I tot això prendrà cada vegada més sentit, tenint en compte que el futur de la mobilitat, especialment urbana i interurbana, serà que el parc automobilístic sigui 100% electrificat, incloent-hi a flotes de vehicles (com ara taxis), autobusos, cotxes particulars, motos, patinets, furgonetes, camions...

I com n’estem tan segurs? Perquè la Comissió Europea calcula que pel 2030 els vehicles elèctrics en circulació ascendiran als 40 milions (enfront dels 420.000 actuals). Així doncs, per a complir amb els objectius de descarbonització del transport (recollits en la Llei Europea del Clima), Europa haurà de multiplicar per 13 els 213.000 punts de càrrega públics actuals de vehicles elèctrics per a assolir la xifra proposada (i necessària) de tres milions de punts instal·lats pel 2030.

Al cap i a la fi, l’eRoaming permetrà als conductors de cotxe elèctric eliminar, per fi, la coneguda ansietat d’autonomia. El fet de disposar d’un major nombre de punts de recàrrega de diferents operadors i països proporcionarà un major rang de quilòmetres a recórrer pels usuaris.

I, en última instància, una vegada implementada la interoperabilitat, conceptes com Smart Charging i Smart Grids o Vehicle to Grid prendran inclús més sentit per optimitzar encara més l’ús de la xarxa elèctrica.


Quin és el futur de l’eRoaming?

Segons l’estudi ‘Advancing eRoaming in Europe: Towards a Single “Language” for the European Charging Infrastructure’, el mercat europeu de vehicles elèctrics està creixent de forma significativa, “però l’absència de protocols i estàndards d’interoperabilitat adoptats per a la recàrrega obstaculitza el desenvolupament dels viatges transfronterers de vehicles elèctrics: el «e-roaming»”.

Aquest estudi afirma que “la mobilitat elèctrica pot considerar-se un sistema complex, amb múltiples actors implicats i interrelacionats, inclosos els operadors de punts de recàrrega, els proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica i els centres d’itinerància”. I així és, tenint en compte que en un procés de recàrrega intervenen:

 • El vehicle
 • El hardware i software de l’estació
 • El pagament i facturació de la recàrrega
 • L’operador de l’estació
 • La potència de la càrrega
 • La xarxa elèctrica i el sistema de gestió energètica

Així doncs, segons afirmen, “la construcció d’una infraestructura de recàrrega eficient i fàcil d’utilitzar requereix que tots ells es comuniquin. Els desenvolupaments futurs previstos requeriran la comunicació entre encara més parts. Els protocols són fonamentals per a garantir una comunicació eficaç entre totes les parts implicades”.


Protocol OCPI

D’aquí neix la EVRoaming Foundation, fundada el 28 de maig del 2020 i encarregada de gestionar i mantenir el protocol OCPI (que va començar a desenvolupar-se el 2014) per assegurar-ne la itinerància, així com la seva lliure disponibilitat i accessibilitat per a qualsevol conductor de vehicle elèctric.

OCPI és un protocol obert i independent que actua com el llenguatge en què es connecten i comuniquen els operadors i els proveïdors de serveis de recàrrega facilitant-ne la interoperabilitat. Aquest protocol s’ha convertit ja en un estàndard de codi obert (i d’ús gratuït) ja que està sent desplegat i implementat per múltiples empreses i agents.

OCPI proporciona escalabilitat i simplicitat en els processos de recàrrega, ja que permet connectar-se i intercanviar dades de forma senzilla a través d’una mateixa API (interfície de programació d’aplicacions).

“Simplificar, estandarditzar i harmonitzar” és el gran eslògan d’OCPI, del qual la versió més recent és la 2.2. i les característiques de la qual són:

 • Assegura una itinerància escalable i automatitzada entre CPOs i eMSPs

 • Comparteix informació en temps real sobre els punts de càrrega en relació a estats, preus i tarifes

 • Permet la reserva prèvia d’un punt o estació de recàrrega

 • Suporta les recàrregues intel·ligents (Smart Charging)

 • Permet la conciliació de transaccions i facturació entre CPOs i eMSPs

 • Autoritza la recàrrega als vehicles elèctrics que vulguin connectar-se a qualsevol punt de càrrega associat a OCPI

Però atenció! OCPI és un protocol de comunicació per a la recàrrega del vehicle elèctric, però no n’és l’únic. També existeixen protocols propietaris, com l’utilitzat pels Superchargers de Tesla, que no són equivalents a estàndards oberts.

Solucions actuals: Gireve i Hubject

Actualment existeixen dues grans plataformes interoperables. Gireve, fundada el 2013 i amb presència a més de 28 països, compta amb una xarxa de 106.000 punts de càrrega oberts a la itinerància i amb un total de 242 socis. A més, compta amb potents accionistes com Renault, DEMETER, EDF i ENEDIS, entre d’altres.

Des del juny del 2020, a Place to Plug ens hem unit a Gireve per oferir als nostres clients i usuaris oportunitats de recàrrega en els més de 90.000 punts de recàrrega connectats a Gireve a Europa. I, per altra banda, els propietaris i operadors de punts podran gestionar les seves estacions mitjançant Connect, la nostra plataforma de gestió que proporciona interoperabilitat i múltiples característiques avançades.

Hubject, fundada el 2012, és també una plataforma d’eRoaming. Compta amb una xarxa de més de 250.000 punts de recàrrega a tot el món i entre els seus principals accionistes es troben marques com el Grup Volkswagen, BMW i Porsche.

Tal com afirmen, la interoperabilitat “és la porta d’entrada al món de la mobilitat elèctrica pels fabricants d’automòbils i els proveïdors d’energia, les empreses de telecomunicacions i els proveïdors de transport”, i no hi podem estar més d’acord!

Ambdues empreses no operen de forma directa cap punt de recàrrega, sinó que són agregadors que ofereixen una plataforma B2B (d’empresa a empresa) per a unificar tots aquells actors que formen part del procés de recarregar: unir als CPO i als eMSP.

Així doncs, la connexió a ambdues plataformes permet tant als operadors i propietaris de punts de recàrrega (CPO) i als proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica (eMSP) oferir les seves estacions a nous usuaris.

💙🔌Com contribueix Place to Plug en la implementació de la interoperabilitat?

A Place to Plug estem desenvolupant Nexus, la nostra pròpia plataforma d’interoperabilitat utilitzant els principals protocols actuals, que es complementa amb els múltiples serveis que oferim per a tots els actors de la indústria de la recàrrega del vehicle elèctric, oferint així una solució tot-en-un:

Deixa un comentari

Enviar