null
10 min lectura1 de març de 2021

Interoperabilitat: l'impuls a la mobilitat elèctrica

Electric vehicle | Place to Plug | Our corner

La interoperabilitat és la implementació d’estàndards de comunicació com el protocol OCPI per a la recàrrega del vehicle elèctric.

També disponible en: Català | English | Español
La interoperabilitat, també coneguda com a **itinerància o eRoaming**, és l’estandardització de protocols de comunicació oberts com **OCPI (Open Charge Point Interface)** a la **infraestructura de recàrrega** de vehicles elèctrics que permet l’intercanvi de dades entre els diferents actors que participen en el procés de recàrrega, és a dir, entre: - **eMSP** (e-Mobility Service Provider): **proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica**, que tenen com a clients els conductors de vehicle elèctric, i - **CPO** (Charge Point Operator): **operadors de punts de recàrrega**, que gestionen els punts o estacions de recàrrega La interoperabilitat ve imposada per la pròpia Comissió Europea en la Directiva d’Infraestructures per a Combustibles Alternatius. No obstant, malgrat que “la Comissió va confiar al 2010 un mandat (M468) als organismes europeus de normalització per a que emetessin noves normes o revisessin les existents amb l’objectiu de garantir la interoperabilitat i la connectivitat entre el punt de subministrament d’electricitat i el carregador del vehicle elèctric”, finalment no es va arribar a un consens per escollir una interfície o protocol estàndard, per la qual cosa és **necessari trobar una solució interoperable per a la UE** plasmada en una normativa específica. El protocol OCPI, de codi obert, proporciona **escalabilitat**, **seguretat** i **simplicitat en els processos de recàrrega** i resulta un dels protocols més idonis per a ser adoptat com a norma per a la itinerància elèctrica **(eRoaming)** de la Unió Europea. En definitiva, la interoperabilitat permet que **un mateix punt, estació o xarxa de recàrrega** sigui **operat per múltiples eMSPs**, independentment de quin sigui el seu operador “original”, i **utilitzat per qualsevol usuari** provinent de qualsevol país o regió. Ui, ui, segur que estaràs pensant... però què tècnic que sona tot això! Res més lluny de la realitat:
## Què significa la falta d’interoperabilitat? Vegem, **quin és el problema actual?** La falta d’interoperabilitat. Val, però això què significa exactament? Doncs bé, ara mateix **la gran majoria d’operadors** i propietaris de punts de recàrrega volen emportar-se una part del pastís i fan que **sigui obligatori passar, de forma prèvia, per la seva plataforma** per a poder utilitzar la seva estació o punt de recàrrega. Això implica que molts operadors, per permetre’t utilitzar el seu punt de recàrrega, t’obliguen a firmar prèviament un contracte: **registrar-se a la seva plataforma** (amb la conseqüent acceptació de condicions d’ús i privacitat), haver afegit i/o comunicat les teves dades de pagament i inclús disposar d’una targeta RFID per poder realitzar la recàrrega. Com a conductor de vehicle elèctric, imagina’t quantes aplicacions (o inclús targetes d’identificació RFID) hauries de tenir al teu smartphone o a la teva cartera per a poder recarregar el teu cotxe. En resum, quelcom per a **res escalable i molt molest, oi?** I si a més li sumem el fet que un altre dels principals obstacles actuals és la falta d’informació en relació a: - **Ubicació i disponibilitat** de punts de recàrrega en temps real - **Tarifes i preu** total de la recàrrega I si afegim la poca transparència d’alguns models de negoci... Doncs ja ho tenim. Tot això es resumeix en un únic gran problema: **la falta d’interoperabilitat o eRoaming**. ## Quina és la solució? La implementació de la interoperabilitat Doncs bé, la interoperabilitat és la solució a aquesta problemàtica. Per fer-nos una idea més clara, vindria a ser una espècia de “**roaming**” (com el sistema de telefonia) però traslladat al sector de la recàrrega del vehicle elèctric per impulsar la mobilitat elèctrica i el **desplegament d’una infraestructura de recàrrega** potent. I lo ideal és que aquest sistema no s’estengui només a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial amb la finalitat que la **interoperabilitat** sigui **efectiva i real**. Així doncs, l’eRoaming vindria a ser l’adequació i **estandardització d’un sistema de gestió que englobi tota la infraestructura de recàrrega** (tots els punts i estacions de recàrrega, siguin de l’operador que siguin i ubicats en qualsevol país), per permetre a l’usuari final, és a dir, al conductor de vehicle elèctric, tant la recàrrega (i inclús la reserva) com el seu corresponent pagament en qualsevol estació de càrrega, i de forma independent a l’operador o propietari d’aquella estació. En altres paraules, es tracta de crear (i unificar) una infraestructura de comunicació única en estàndards de comunicació on estiguin **connectats tots els agents de la indústria del vehicle elèctric** i, conseqüentment, del sector energètic. En definitiva, l’objectiu de la interoperabilitat és **simplificar el procés de recàrrega**, així com garantir l’accés a la recàrrega de cotxes elèctrics a tots els usuaris amb els principals objectius de: - Aportar una **experiència d’usuari òptima** sense importar-ne els operadors, els sistemes de càrrega o les fronteres - Facilitar **informació rellevant en temps real** en relació a la ubicació, disponibilitat, preus i tarifes de les estacions de càrrega ## Què aporta l’eRoaming? En termes pràctics significaria que, amb **una única aplicació o targeta**, podries fer ús i conèixer l’estat en temps real de qualsevol punt de càrrega associat a la interoperabilitat, independentment del seu **CPO o de l’eMSP** que utilitzis, ja sigui Place to Plug, New Motion, PlugSurfing, Electromaps, ChargeMap... Així doncs, **el resultat final de l’eRoaming pels conductors de cotxe elèctric és totalment invisible** durant el seu procés de càrrega, però els permet despreocupar-se de qui és el propietari del punt i recarregar el seu vehicle sense cap tipus de dificultat afegida.
I tot això prendrà cada vegada més sentit, tenint en compte que el **futur de la mobilitat**, especialment urbana i interurbana, serà que el **parc automobilístic sigui 100% electrificat**, incloent-hi a flotes de vehicles (com ara taxis), autobusos, cotxes particulars, motos, patinets, furgonetes, camions... I com n’estem tan segurs? Perquè la Comissió Europea calcula que pel 2030 els vehicles elèctrics en circulació ascendiran als 40 milions (enfront dels 420.000 actuals). Així doncs, per a complir amb els **objectius de descarbonització del transport** (recollits en la Llei Europea del Clima), Europa haurà de multiplicar per 13 els 213.000 punts de càrrega públics actuals de vehicles elèctrics per a assolir la xifra proposada (i necessària) de **tres milions de punts instal·lats pel 2030**. Al cap i a la fi, l’eRoaming permetrà als conductors de cotxe elèctric eliminar, per fi, la coneguda **ansietat d’autonomia**. El fet de disposar d’un major nombre de punts de recàrrega de diferents operadors i països proporcionarà un major rang de quilòmetres a recórrer pels usuaris. I, en última instància, una vegada implementada la interoperabilitat, conceptes com Smart Charging i **Smart Grids** o **Vehicle to Grid** prendran inclús més sentit per optimitzar encara més l’ús de la xarxa elèctrica.
## Quin és el futur de l’eRoaming? Segons l’estudi ‘Advancing eRoaming in Europe: Towards a Single “Language” for the European Charging Infrastructure’, el mercat europeu de vehicles elèctrics està creixent de forma significativa, “però l’absència de protocols i estàndards d’interoperabilitat adoptats per a la recàrrega **obstaculitza el desenvolupament dels viatges transfronterers de vehicles elèctrics**: el «e-roaming»”. Aquest estudi afirma que “**la mobilitat elèctrica pot considerar-se un sistema complex, amb múltiples actors implicats i interrelacionats**, inclosos els operadors de punts de recàrrega, els proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica i els centres d’itinerància”. I així és, tenint en compte que en un procés de recàrrega intervenen: - El vehicle - El hardware i software de l’estació - El pagament i facturació de la recàrrega - L’operador de l’estació - La potència de la càrrega - La xarxa elèctrica i el sistema de gestió energètica Així doncs, segons afirmen, “la construcció d’una infraestructura de recàrrega eficient i fàcil d’utilitzar requereix que tots ells es comuniquin. Els desenvolupaments futurs previstos requeriran la comunicació entre encara més parts. **Els protocols són fonamentals per a garantir una comunicació eficaç entre totes les parts implicades**”.
## Protocol OCPI D’aquí neix la EVRoaming Foundation, fundada el 28 de maig del 2020 i encarregada de **gestionar i mantenir el protocol OCPI** (que va començar a desenvolupar-se el 2014) per assegurar-ne la itinerància, així com la seva lliure disponibilitat i accessibilitat per a qualsevol conductor de vehicle elèctric. OCPI és un protocol obert i independent que actua com el **llenguatge en què es connecten i comuniquen els operadors i els proveïdors de serveis de recàrrega** facilitant-ne la interoperabilitat. Aquest protocol s’ha convertit ja en un **estàndard de codi obert** (i d’ús gratuït) ja que està sent desplegat i implementat per múltiples empreses i agents. OCPI proporciona **escalabilitat i simplicitat en els processos de recàrrega**, ja que permet connectar-se i intercanviar dades de forma senzilla a través d’una **mateixa API** (interfície de programació d’aplicacions). **“Simplificar, estandarditzar i harmonitzar”** és el gran **eslògan d’OCPI**, del qual la versió més recent és la **2.2.** i les característiques de la qual són: - Assegura una **itinerància escalable i automatitzada** entre CPOs i eMSPs - Comparteix **informació en temps real** sobre els punts de càrrega en relació a estats, preus i tarifes - Permet la **reserva prèvia** d’un punt o estació de recàrrega - Suporta les **recàrregues intel·ligents** (Smart Charging) - Permet la conciliació de **transaccions i facturació** entre CPOs i eMSPs - **Autoritza la recàrrega** als vehicles elèctrics que vulguin connectar-se a qualsevol punt de càrrega associat a OCPI Però atenció! OCPI és un protocol de comunicació per a la recàrrega del vehicle elèctric, però no n’és l’únic. També existeixen **protocols propietaris**, com l’utilitzat pels Superchargers de Tesla, que no són equivalents a estàndards oberts. ## Solucions actuals: Gireve i Hubject Actualment existeixen dues grans plataformes interoperables. **Gireve**, fundada el 2013 i amb presència a més de 28 països, compta amb una xarxa de 106.000 punts de càrrega oberts a la itinerància i amb un total de 242 socis. A més, compta amb potents accionistes com Renault, DEMETER, EDF i ENEDIS, entre d’altres. Des del juny del 2020, a Place to Plug ens hem unit a Gireve per oferir als nostres clients i usuaris **oportunitats de recàrrega en els més de 90.000 punts de recàrrega connectats a Gireve a Europa**. I, per altra banda, els propietaris i operadors de punts podran gestionar les seves estacions mitjançant Connect, la nostra plataforma de gestió que proporciona interoperabilitat i múltiples característiques avançades.
**Hubject**, fundada el 2012, és també una plataforma d’eRoaming. Compta amb una xarxa de més de 250.000 punts de recàrrega a tot el món i entre els seus principals accionistes es troben marques com el Grup Volkswagen, BMW i Porsche. Tal com afirmen, **la interoperabilitat “és la porta d’entrada al món de la mobilitat elèctrica** pels fabricants d’automòbils i els proveïdors d’energia, les empreses de telecomunicacions i els proveïdors de transport”, i no hi podem estar més d’acord! Ambdues empreses no operen de forma directa cap punt de recàrrega, sinó que són **agregadors** que ofereixen una **plataforma B2B** (d’empresa a empresa) per a unificar tots aquells actors que formen part del procés de recarregar: unir als CPO i als eMSP. Així doncs, la connexió a ambdues plataformes permet tant als operadors i propietaris de punts de recàrrega (CPO) i als proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica (eMSP) oferir les seves estacions a **nous usuaris**.

💙🔌Com contribueix Place to Plug en la implementació de la interoperabilitat?

A Place to Plug estem desenvolupant Nexus, la nostra pròpia plataforma d’interoperabilitat utilitzant els principals protocols actuals, que es complementa amb els múltiples serveis que oferim per a tots els actors de la indústria de la recàrrega del vehicle elèctric, oferint així una solució tot-en-un:

Deixa un comentari

Enviar