Optimitzar la recàrrega del cotxe elèctric
10 min lectura27 de jul. de 2020

Smart Charging: recàrregues intel·ligents per vehicles elèctrics

Electric vehicle | Place to Plug | Our corner

Smart Charging, el sistema de recàrrega intel·ligent per vehicles elèctrics: gestió eficient de punts i optimització de recàrregues.

També disponible en: Català | English | Español
## Què significa Smart Charging? El sistema de recàrrega intel·ligent s’encarrega **d'optimitzar la recàrrega del cotxe elèctric**. Com ho fa? Mitjançant l’optimització tant del **consum d’energia** com del **temps de càrrega** a través de múltiples funcionalitats que, a la vegada, permeten obtenir el màxim rendiment de la sessió de càrrega i així eviten possibles despeses extra. La funcionalitat de Smart Charging permet **compartir dades en temps real** mitjançant el vehicle elèctric i el punt de recàrrega que, al mateix temps, comparteix la informació amb l’operador del punt i el conductor que està realitzant la recàrrega. Aquesta tecnologia de connexió al núvol es diferencia dels sistemes de recàrrega tradicionals ja que permet administrar la recàrrega **de forma remota** i optimitzar el consum d’energia de qualsevol estació de recàrrega, proporcionant així recàrregues intel·ligents per vehicles elèctrics i una **gestió eficient dels punts de recàrrega**. A mesura que els vehicles es connecten al núvol, les recàrregues es poden monitoritzar en funció de múltiples aspectes com la **potència disponible**, el **nombre de vehicles** que es carreguen a la vegada, les **prioritats de càrrega**, etc. Però per l’usuari final és tan senzill com endollar el vehicle i començar a recarregar! **El futur ha de ser intel·ligent i sostenible**, i per això hem d’apostar per accelerar la implementació de les recàrregues intel·ligents per vehicles elèctrics amb la finalitat de construir una xarxa energètica basada en **fonts d’energia 100% renovables**. ## Quines funcions ofereix el sistema de recàrrega intel·ligent? - ### Prevenció de pics de demanda d’energia Gràcies a la possibilitat d’establir **límits estàtics segons la potència màxima contractada**, aquesta funció et permet prevenir possibles pics d’energia que superin el límit de la potència i que puguin significar una **despesa extra**. És a dir, el *peak shaving* s’encarrega d’establir un amperatge màxim perquè l’estació o el punt de recàrrega mai excedeixin la potència establerta. És molt útil en **xarxes elèctriques específiques**, com ara en una electrolinera, la font d’energia de la qual no es comparteixi i es destini únicament als punts de recàrrega. I continuant amb l’exemple de l’electrolinera, donat el cas que tots els punts de recàrrega estiguessin actius i poguessin arribar a superar la potència màxima, aquesta funció s’encarregaria de **reduir el consum de forma equitativa i automàtica** a totes les sessions de recàrrega. - ### Balanceig dinàmic La funció de balanceig dinàmic analitza la potència disponible i **distribueix l’energia de forma proporcional entre les recàrregues actives**. Per una banda, això ens permet treure el **màxim rendiment** a la potència màxima contractada sense arribar a sobrepassar-la. I, per altra banda, ens ofereix una **recàrrega òptima** per tots els vehicles i un **consum energètic equilibrat**. Aquest sistema de recàrrega intel·ligent és especialment útil en casos en què **una xarxa elèctrica ja existent es comparteixi amb el punt o estació de recàrrega**, com en comunitats de veïns, hotels, restaurants, etc., la font d’energia de la qual hagi d’assumir la potència acumulada de totes les recàrregues, a més de l’ús d’altres elements connectats a la xarxa al mateix moment com ara neveres, microones, televisions, etc. En altres paraules, el balanceig dinàmic es refereix a la **distribució automàtica de l’energia disponible entre l’edifici i els vehicles elèctrics** amb sessions de recàrrega actives, normalment donant prioritat als elements de l’edifici. El valor real d’aquesta funció està en la **protecció** que ofereix a la instal·lació del punt de recàrrega i als altres elements que comparteixen la mateixa xarxa elèctrica i en l’**eficiència generada** en el consum energètic. - ### Balanceig per serveis Aquesta funció, com l’anterior, també **distribueix l’energia disponible** de forma proporcional entre les diferents sessions de recàrrega actives, assegurant així una recàrrega òptima a tots els vehicles. No obstant, en aquest cas parlem d’una funció molt més simple que, tot i així, resulta **indispensable** **per tots aquells punts de recàrrega que comptin amb dos endolls** o bé per una única estació amb múltiples punts. Això significa que, en una estació de recàrrega, si només hi ha un vehicle endollat, es recarregarà a la màxima potència. No obstant, si es connecten dos o més vehicles, la recàrrega de cada dispositiu disminuirà substancialment de potència per assegurar que **tots els vehicles es recarreguin a la mateixa potència**. I, per descomptat, també permet evitar sobrepassar la potència màxima contractada. - ### Balanceig per prioritats Aquesta funció analitza la capacitat disponible segons l’ús d’energia i distribueix la potència entre les recàrregues actives, tenint en compte les **prioritats i necessitats dels usuaris** (com **preferències de pagament, horaris**, etc.), per assegurar una recàrrega optimitzada per tots i cadascun dels vehicles. Si per exemple un vehicle s’endolla a les 10.00h i un altre a les 10.30h, **tindrà prioritat el primer** per ordre de recàrrega. O si un client **paga un extra** per tenir el seu cotxe recarregat més ràpidament, aquest vehicle tindrà prioritat davant un altre vehicle que hagi sigut endollat amb anterioritat, per exemple. El que ens aporta, per tant, és **augmentar l’eficiència** **tenint en compte les prioritats dels nostres clients**. Optimitzar la recàrrega del cotxe elèctric mai havia sigut tan fàcil! - ### Balanceig entre múltiples marques Balancejar la potència entre **diverses marques de punts de recàrrega** és possible gràcies al nostre centre de control Connect, que s’encarrega de monitoritzar totes les recàrregues, sigui quin sigui el model dels punts, i permet un **balanceig equitatiu** de tots ells sense cap dificultat afegida. Connect s’encarrega de recopilar les dades de forma global, en comptes de captar la informació de cada punt de diferent marca de forma individual, per així **processar les dades de forma conjunta** i gestionar les recàrregues de la manera més eficient possible. ## Beneficis de Smart Charging per a conductors de vehicle elèctric - ### Càrregues més ràpides i segures Les recàrregues intel·ligents per vehicles elèctrics, enfront a les recàrregues convencionals, **permeten utilitzar la màxima potència de càrrega de forma segura**, sempre tenint en compte el **límit de potència** contractada. En comparació amb un endoll domèstic i amb una recàrrega convencional, una recàrrega intel·ligent és significativament més segura ja que **l’estació** s’encarrega de comprovar automàticament la **connexió entre el vehicle i el propi dispositiu** de forma prèvia a l’inici de la sessió de recàrrega. A més, totes les recàrregues actives s’administren i controlen de forma remota i inclús es poden arribar a aturar en cas necessari. - ### Control del consum i optimització del temps de recàrrega Mitjançant la recopilació de dades de consum, el sistema de recàrrega intel·ligent et permet **controlar les teves despeses** **gràcies a l’optimització del temps de recàrrega**. Aquesta funció et permetrà **estalviar diners** gràcies al fet d’optimitzar de forma automàtica el temps de les sessions de recàrrega i treure profit, per exemple, de les hores en què l’electricitat surt més rendible: les supervall. Al mateix temps, aquesta funció intel·ligent també ajudarà a **protegir el medi ambient**, ja que recarregar el nostre vehicle durant les hores de baix consum permetrà **equilibrar la xarxa elèctrica**, la qual cosa significa la **reducció d’emissions** en la generació d’electricitat. - ### Pagaments automatitzats El sistema de recàrrega intel·ligent et permet automatitzar la facturació gràcies al **procés d’identificació del client**. La sessió de càrrega s’inicia una vegada l’estació o el punt ha identificat correctament el client i/o vehicle mitjançant una targeta RFID o una aplicació mòbil. Per tant, si vius en una comunitat de veïns, aquesta funció et permet **oblidar-te de discussions innecessàries** sobre quin import ha de pagar cada conductor, ja que és un procés totalment automàtic en el qual cada usuari pagarà segons la potència i energia consumida a cada moment. ## Beneficis de Smart Charging que aporta Place to Plug a negocis i operadors Place to Plug t’ofereix una **solució integral** perquè puguis **adaptar el teu negoci a la mobilitat elèctrica** sense complicacions i perquè gaudeixis d’un procés totalment transparent, automatitzat i amb zero preocupacions. A més de poder gaudir de totes les **funcionalitats Smart Charging** –prevenció de pics de demanda d’energia, balanceig dinàmic, balanceig per serveis, balanceig per prioritats i balanceig entre múltiples marques–, la nostra plataforma també ofereix: - ### Multimarca basat en protocols de comunicació com OCPP i OCPI El nostre software és compatible amb la gran majoria de fabricants de punts de recàrrega i oferim **integracions amb marques de tot el món** basades en el protocol **OCPP** (**Open Charge Point Protocol**) amb les versions **1.5 i superiors**. Però el concepte multimarca no només inclou integracions amb OCPP, sinó amb tot tipus de protocols, com **Modbus**. Així mateix, la nostra solució implementa estàndards d’interoperabilitat com **OCPI** (**Open Charge Point Interface**), a més de comptar amb xarxes mòbils de roaming directe (o eRoaming) com **Hubject** i **Gireve**. No obstant, a Place to Plug estem desenvolupant **Nexus**, una **nova plataforma** que facilita per complet la interoperabilitat entre servidors. - ### Gestió remota en temps real El nostre centre de control Connect permet gestionar i monitoritzar remotament qualsevol punt de recàrrega de forma intel·ligent. Connect permet obtenir informació en temps real (sobre l’estat dels punts, canvis, incidències...), **estadístiques adaptades** (electricitat consumida, temps de les recàrregues, ingressos, estalvi de CO2...) i **paràmetres avançats** (mètodes de pagament, calendarització de reserves, filtres avançats, diferències entre estacions de recàrrega...) i una infinitat de característiques segons les necessitats de cada operador.
En resum, el centre de control permet a l’**operador** poder gestionar activament la seva estació o punt de recàrrega, que estarà sempre connectada per transferir dades en temps real i, a la vegada, garanteix zero preocupacions per optimitzar la recàrrega del cotxe elèctric. - ### Aplicació mòbil amb milers de punts de recàrrega Qualsevol usuari, a través de la nostra aplicació, tindrà accés a un **mapa de punts de recàrrega** amb informació en **temps real** gràcies a la qual podrà **reservar el punt** que necessiti per recarregar el seu vehicle, tan sols escanejant un codi QR i sense necessitat de targetes específiques. A més, l’usuari podrà afegir les seves **estacions preferides**, comprovar el seu **historial de recàrrega** i pagar per la recàrrega realitzada de forma automàtica a través de la nostra aplicació, entre moltes altres opcions. I si ets un conductor i vols **compartir la teva estació de recàrrega** amb els membres de la nostra comunitat, obtenir uns ingressos extra i que formi part del nostre mapa de punts, podràs fer-ho amb tan sols un parell de clics! - ### Defineix tarifes personalitzades i gaudeix d’una facturació automatitzada Com a propietari del punt de recàrrega, podràs definir tarifes personalitzades i **gestionar els rebuts** de totes les sessions de recàrrega realitzades, a més de gaudir d’un sistema de facturació totalment automatitzat. Els teus usuaris pagaran per la recàrrega –segons el preu que hagis establert com a operador– a través de la nostra aplicació i tal quantitat serà rebuda pel teu negoci de forma íntegra a finals de cada mes. En quant a les **tarifes**, podràs definir-les segons múltiples variables: **grups d’usuaris** que realitzen la recàrrega, **duració de la recàrrega**, **potència** de l’estació de recàrrega, **consum**, etc. En quant a la **facturació**, el gran avantatge que oferim mitjançant la nostra plataforma és el fet de poder cobrar de forma automàtica i donar l’opció al client que esculli quin **mètode de pagament** prefereix utilitzar: amb targeta RFID, amb targeta bancària, com a pagament únic o bé mitjançant la pròpia l’aplicació. - ### Actualitzacions de per vida Les estacions de recàrrega evolucionen i amb elles les funcionalitats que poden oferir, així com el nostre centre de control. Gaudeix d’actualitzacions **gratuïtes** de per vida de forma automàtica i en remot. Còmode, flexible, personalitzable i amb la millor experiència d’usuari. La plataforma ho fa tot per tu!

🚙 I com pot ajudar Place to Plug a impulsar la interoperabilitat i les recàrregues intel·ligents?

Oferint una solució integral per a la recàrrega de vehicle elèctric, ja siguis un conductor de VE, un desenvolupador, un negoci, institució o operador. I facilitant, mitjançant la nostra plataforma Nexus, la implementació de la interoperabilitat per impulsar el creixement de la indústria del vehicle elèctric.

Deixa un comentari

Enviar